top of page

Algemene voorwaarden

Laat aanpassing 4 februari 2023

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de fotograaf en klant, waarbij ook betrekking op alle offertes, overeenkomsten en aanbiedingen.

De fotograaf is gerechtigd de algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Bij de reeds ingeboekte fotoshoots zal de fotograaf de klant op de hoogte brengen. De klant dient op eigen initiatief bij bestelling, een bijbestelling of wijziging van een bestelling deze voorwaarden te raadplegen. De bepalingen of voorwaarden die afwijken of niet voorkomen in deze algemene bepaling, zijn enkel bindend als en voor zover deze door de fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. 

 

Uitvoering

De fotograaf voert de opdracht naar best inzicht en vermogen uit in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.

De fotograaf zal naar beste kunnen handelen in de bestaande omstandigheden tijdens de fotosessie in de studio en of locatie (flexibel).

Het binnentreden van de locatie van de studio is ten alle tijde op eigen risico.

 

Prijzen

De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De klant krijgt op het moment van de boeking de prijs aangereikt, deze blijft ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen. 

In de offertes die op maat zijn gemaakt, staat wat wel of niet inbegrepen is.

In het geval van een tegenstrijdigheid van de inhoud op een offerte, factuur of prijslijst gaat het bedrag van de offerte voor. 

 

Betalingstermijn

Het betalingstermijn voor de facturen van de fotograaf betreft 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen met de klant. Indien factuur niet binnen betalingstermijn is overgemaakt, wordt er een betalingsherinnering gestuurd die betaald dient te worden binnen 5 werkdagen. Indien de betaling hierna alsnog niet plaatsvindt, worden er aanmaningskosten in werking gesteld van 30 euro.

 

Voorbehoud

De fotograaf heeft ten alle tijd het recht om een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering voor de fotograaf onaanvaardbaar maken.

 

Klachten

Als er klachten zijn kunnen die schriftelijk (via email) kenbaar worden gemaakt binnen 5 werkdagen na de uitvoering.

Aansprakelijkheid

De fotograaf kan ik geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk of materiele schade veroorzaakt door uitglijden, vallen of stoten van de wederpartij tijdens de fotosessie en of het betreden van de (buiten)locatie.

De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade die het gevolg is van enig gebruik of prestatie van de diensten zoals het verlies van gegevens of winstderving. 

De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de klant, mits er geen sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf.

Boeking en betaling huwelijksreportages​

Er is sprake van een definitieve boeking als de betaling van het voorschot is gerealiseerd. Het voorschot betreft 200 euro. Zonder betaling van het voorschot is er geen sprake van een boeking. Het voorschot dient voor het huwelijk te zijn betaald op de datum die van tevoren door de fotograaf is kenbaar gesteld.

Binnen 7 dagen na het huwelijk wordt het resterende saldo betaald. De fotogalerij wordt pas afgewerkt en verder gemaakt als het volledige bedrag van de huwelijksreportage betaald is.

Bij een coronapandemie zal er in samenspraak een nieuwe huwelijksdatum worden afgesproken.

 

Indien de huwelijksreportage na definitieve boeking wordt geannuleerd door de klant zal het voorschot van 200 euro in rekening worden gebracht als annuleringskosten.

 

Overmacht

Mocht er sprake zijn van afwezigheid van de fotograaf door overmacht/ziekte op de afgesproken datum, wordt er eerst gekeken naar het verplaatsen van de fotosessie. Als dit niet mogelijk is bijv. bij een huwelijk/evenement betaald de fotograaf, indien men een voorschot heeft betaald, terug. Daarbij zal Danna Fotografie zich inzetten/meezoeken naar een andere fotograaf.

 

Uitstel of annuleren over het algemeen (exclusief huwelijksrapportages)

Mocht de klant de fotosessie willen uitstellen is dit mogelijk tot 14 dagen voor de geplande fotosessie datum. De fotosessie mag één keer worden uitgesteld mits een grondige reden. Er wordt dan een nieuwe datum vastgelegd zonder extra kosten. Indien de fotosessie voor een tweede keer verplaats dient te worden door de klant wordt er eenmalig administratiekosten gevraagd van 30 euro.

 

Bij het annuleren van een fotoshoot na 14 dagen voor de geplande fotosessie wordt er annuleringskosten in rekening gebracht van 25 euro.

 

Indien de huwelijksreportage na definitieve boeking wordt geannuleerd (zonder verplaatsing) zal het voorschot van 200 euro in rekening worden gebracht als annuleringskosten.

 

Aantal foto’s 

Het aantal foto’s varieert van pakket, aantal uren fotografie en afspraken die gemaakt zijn met de klant. 

De fotograaf maakt een selectie uit alle maakte foto’s en levert deze selectie bij de klant aan. De fotograaf levert geen RAW-bestanden of onbewerkte foto’s af bij de klant. 

De aangekochte foto’s worden in hoge resolutie aangeleverd in JPG-formaat, zonder logo/watermerk. De foto’s mogen door niemand anders dan de fotograaf bewerkt worden met filters of andere opties.

Nabewerking​

De foto’s zijn zorgvuldig digitaal bewerkt door de fotograaf in haar gehanteerde stijl, waaronder er gelet is op belichting, kleurtemperatuur en contrast. 

 

(Bij)bestelling

Een (bij)bestelling is bindend, bij aankoop verbindt de klant zich tot de aankoop van de betreffende artikelen. De bestelling wordt klaargemaakt als de betaling heeft plaatsgevonden van het volledige bedrag. Retourneren is niet mogelijk omdat de producten op maat zijn gemaakt.

 

Albums

Het album wordt aangeleverd in de stijl, inzicht en kennis van de fotograaf. Het bestellen van een album wordt is een extra mogelijkheid en zijn extra kosten aan verbonden. De afwerking van het album (stijl, kleur, materiaal) wordt in samenspraak met de klant besproken.

De albums worden pas afgedrukt nadat de klant goedkeuring heeft gegeven. De klant is verantwoordelijk voor het zorgvuldig nalezen en nagaan van het album op fouten (spelling etc.).

 

Kleur

De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen of aanpassingen in het fotoformaten van de fotoproducten die door derden partijen (door niet-gekalibreerde beeldschermen) zijn afgedrukt.

 

Product aanlevering

De fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, een geschatte levertijd. De fotograaf meldt van tevoren als de producten een langere levertijd hebben.

 

Het afhalen van de producten is geheel gratis en dit vindt plaats in het pand waar de fotograaf zijn bedrijf uitvoert.

Levering aan huis door de fotograaf is mogelijk, tegen betaling. Ditzelfde geld voor het verzenden van de bestelling per post of koeriersdiensten. De fotograaf is niet verantwoordelijk voor de schade toegebracht tijdens verzending of mogelijke vertraging of vermissing van de levering.

 

Online fotogalerij

Het digitale fotopakket bij huwelijksreportages blijft op een online galerij beschikbaar voor 4 tot 6 weken, dit is gratis. Na deze periode kan de fotograaf de galerij verwijderen.

Als de klant de fotogalerij terug wil laten plaatsen worden hier extra kosten voor aangerekend Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de bestanden vanuit de fotogalerij binnen de 4-6 weken te downloaden. De klant kan de fotogalerij delen met anderen.

Archief

Danna Fotografie bewaard alle beelden gedurende twee maanden in het archief van Danna Fotografie. Bij overmacht situaties die leiden tot gegevensverlies (defecte geheugenkaart, fototoestel/datacrash) kan de fotograaf op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

 

Publiceren

Voor het publiceren van foto’s van baby’s/kinderen wordt schriftelijk toestemming gevraagd aan de ouder(s) of vertegenwoordigers via het toestemmingsformulier. 

 

Voor het publiceren van foto’s op social media/website wordt schriftelijk toestemming gevraagd aan de klant via het toestemmingsformulier. 

 

Het beeldmateriaal verstrekt door Danna Fotografie mag door de klant gedeeld worden op social media. De klant zal daarbij de volgende informatie vermelden: Danna Fotografie – www.dannafotografie.nl

 

Auteursrecht

De foto’s afkomstig van Danna Fotografie doormiddel van een huwelijksreportage of fotosessie worden beschouwd als ambacht/artistiek werk, en is onderhevig aan auteursrechten: de foto’s blijven eigendom van de fotograaf.

Bij het aankopen van de foto’s heeft de klant het recht om de foto’s te printen en te publiceren voor persoonlijke doeleinden. Bij het gebruik maken van de foto’s voor commerciële doeleinden dient de klant toestemming vragen aan de fotograaf en afhankelijk van de aard een vergoeding betalen.

 

Contactgegevens bij vragen of opmerkingen:

Bedrijf: Danna Fotografie

Naam: Danna Elmalah

KVK: 83333045

Email: contact@dannafotografie.nl

Telefoonnummer: 0031 (0)6 42 58 33 48

bottom of page